Skip to content
Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật

Trung tâm GDSK & PTCĐ Tương Lai là một tổ chức xã hội hoạt động nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống trước mắt cũng như lâu dài cho nhóm cư dân nghèo, thiệt thòi và dễ bị tổn thương bằng cách cung cấp các…
Hỗ trợ của Tổ chức

Hỗ trợ của Tổ chức

Chân thành cảm ơn các Tổ chức đã đóng góp tại Trung tâm Tương Lai
Hỗ trợ của Doanh nghiệp

Hỗ trợ của Doanh nghiệp

Chân thành cảm ơn các Doanh nghiệp đã đóng góp tại Trung tâm Tương Lai
Hỗ trợ của Cá nhân - Gia đình

Hỗ trợ của Cá nhân - Gia đình

Chân thành cảm ơn các Cá nhân - Gia đình đã đóng góp tại Trung tâm Tương Lai

Xem nhiều nhất

Bốn kiểu người trong xã hội
Ngày: 20.09.2013 - Lượt xem: 36,656

Quyền trẻ em - Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự
Ngày: 11.03.2014 - Lượt xem: 27,558

Các văn bản pháp luật liên quan đến quyền trẻ em
Ngày: 19.03.2014 - Lượt xem: 22,108

Chiến lược
Ngày: 24.08.2013 - Lượt xem: 22,073

Tầm nhìn - Sứ mạng
Ngày: 19.09.2013 - Lượt xem: 21,435

Sơ đồ tổ chức
Ngày: 24.08.2013 - Lượt xem: 19,461

Danh sách tình nguyện viên - thực tập sinh
Ngày: 22.11.2013 - Lượt xem: 19,221

Hỗ trợ kỹ thuật
Ngày: 22.11.2013 - Lượt xem: 18,059

Quyền trẻ em - Quyền được học tập
Ngày: 11.03.2014 - Lượt xem: 15,652

Quyền trẻ em - Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng
Ngày: 11.03.2014 - Lượt xem: 15,174