Skip to content

Cùng nhau làm việc để thúc đẩy thực thi quyền trẻ em và thanh thiếu niên có nguy cơ

Đối tác tài trợ

Koica thuộc Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam

Tổ chức thực hiện

Trung tâm Tương Lai

Thời gian triển khai dự án

Tháng 1 đến tháng 12 năm 2016

Địa bàn hoạt động

TP.HCM và thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Mục đích

Tạo điều kiện thuận lợi và tăng cường mạng lưới giữa các nhân tố khác nhau tại địa phương nhằm nâng cao năng lực của họ trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền của trẻ em và thanh niên có nguy cơ.

Mục tiêu

Đảm bảo việc bảo vệ và hội nhập xã hội của trẻ em và thanh niên có nguy cơ thông qua một mạng lưới các nhân tố có năng lực trong khu vực

Kết quả

-  Mối quan hệ hợp tác đối tác vững mạnh giữa các nhân tố có năng lực (chính quyền địa phương và tổ chức ngoài nhà nước) được hình thành

-  Năng lực làm việc của các đối tác, nhân viên dự án, cán bộ   và các bên có liên quan khác   trong việc cung cấp các dịch vụ có chất lượng và dựa vào cộng đồng cho trẻ em và thanh niên có nguy cơ được tăng cường.

-  Các quyền cơ bản của trẻ em và thanh niên có nguy cơ, nhất là quyền được tiếp cận giáo dục, việc làm, vui chơi giải trí và các hoạt động văn hóa được các bên liên quan quan tâm giải quyết

-  Trẻ em và thanh niên có nguy cơ được hưởng lợi từ các dịch vụ có chất lượng dựa vào cộng đồng để hội nhập gia đình, cộng đồng và xã hội.

 

Chia sẻ kinh nghiệm giáo dục con cái tại TP.HCM

Chia sẻ kinh nghiệm giáo dục con cái tại TP.HCM

Ngày: 10/06/2016 08:00
Phí tham dự: 0 VNĐ
Ngày hội

Ngày hội "Hướng đến Tương Lai 2016"

Ngày: 21/06/2016 08:00
Phí tham dự: 0 VNĐ
CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI “HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI 2016” 7g00 - 8g00    Các xe tập trung và di chuyển đến Khu Vietopia.    8g00 - 8g15    Ổn định và chia theo nhóm, phổ biến cách thức chơi và sinh hoạt tại Vietopia.  8g15 – 11g30  Trẻ…
Tập huấn kỹ năng làm việc với trẻ em

Tập huấn kỹ năng làm việc với trẻ em

Ngày: 23/06/2016 08:00
Phí tham dự: 0 VNĐ
CHƯƠNG TRÌNH Ngày thứ nhất (23/6/2016) Sáng -  Khai mạc, xác định nhu cầu học viên. -  Chia nhóm, thảo luận nội qui -  Quản lý trường hợp (QLTH) -  Tổng quan về QLTH -  QLTH là gì? -  Mục đích cùa QLTH? Giải lao…
Buổi chia sẻ kinh nghiệm giáo dục con cái cho phụ huynh tại Cao Lãnh

Buổi chia sẻ kinh nghiệm giáo dục con cái cho phụ huynh tại Cao Lãnh

Ngày: 30/11/-0001 00:00
Phí tham dự: 0 VNĐ
Ngày 18 tháng 05 năm 2016, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Cao Lãnh tổ chức buổi họp chia sẻ kinh nghiệm giáo dục con cái tích cực cho 30 phụ huynh của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…
Nâng cao hiểu biết về Quyền trẻ em và tăng cường Kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho TE/TTN

Nâng cao hiểu biết về Quyền trẻ em và tăng cường Kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho TE/TTN

Ngày: 24/04/2016 08:00
Phí tham dự: 0 VNĐ
Dự án “Cùng nhau làm việc để thúc đẩy thực thi quyền trẻ em và thanh thiếu niên có nguy cơ” được Trung tâm Tương Lai tổ chức thực hiện với sự tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã…
Tập huấn kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ em tại P.3, Q.3

Tập huấn kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ em tại P.3, Q.3

Ngày: 08/05/2016 08:00
Phí tham dự: 0 VNĐ
CHƯƠNG TRÌNH Tập huấn “Kỹ năng sống” 1. Mục tiêu khóa tập huấn: Sau khi tham dự khóa học, trẻ em có khả năng: •    Biết được những nguy cơ tìm ẩn xung quanh trẻ có thể gây hại đến bản thân. •    Có khả…