Skip to content

Ngày 18 tháng 05 năm 2016, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Cao Lãnh tổ chức buổi họp chia sẻ kinh nghiệm giáo dục con cái tích cực cho 30 phụ huynh của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như mồ côi, nghèo, lao động sớm…ở các đơn vị Phường 6, Phường 11 của thành phố Cao Lãnh. Đây là các hoạt động chính trong dự án "Cùng nhau làm việc để thúc đẩy thực thi quyền cho trẻ em/thanh thiếu niên có nguy cơ" được Trung tâm Tương Lai triển khai tại thành phố Cao Lãnh và thành phố Hồ Chí Minh dưới sự tài trợ của cơ quan phát triển quốc tế Hàn Quốc (Koica).

Qua buổi chia sẻ này đã giúp cho phụ huynh hiều biết được các nguyên nhân, hình thức trẻ em bị xâm hại, bóc lột, cách phòng tránh các nguy cơ và giúp gia đình biết được các chính sách, các quyền cơ bản của trẻ em, phương pháp giáo dục con tốt.

Trong buổi chia sẻ nhiều phụ huynh đã trao đổi nhiều ý kiến thiết thực về thực trạng trẻ em hiện nay và cách nuôi dạy, giáo dục, quan tâm con cái, hiểu biết tâm sinh lý trẻ để nuôi dạy con cái phù hợp.  

Một số hình ảnh hoạt động

Bà Đỗ Thị Ngọc Hương, điều phối buổi chia sẻ kinh nghiệm giáo dục con cái

Các phụ huynh chăm chú lắng nghe

30 phụ huynh chụp hình lưu niệm với ban tổ chức và người hướng dẫn

Đinh Thanh Minh - Trung tâm Tương Lai