Skip to content

Tin tức & sự kiện

Ngày hội “Hướng tới tương lai” lần 2 năm 2016 – Khởi nguồn những ước mơ

Ngày hội “Hướng tới tương lai” lần 2 năm 2016…

Ngày 21 tháng 6 năm 2016 vừa qua tại Trung tâm thể thao tổng hợp và Giáo dục hướng nghiệp dành cho học sinh (Vietopia) đã diễn ra chương trình Ngày hội “Hướng tới tương lai” lần 2 năm 2016 được tổ chức bởi Trung tâm Giáo…

Xem thêm

Dịch vụ

Tư vấn - Đào tạo

Trung tâm Tương Lai tập hợp đội ngũ giảng viên, tập huấn viên đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho các tổ…

Nghiên cứu - Đánh giá

Trung tâm Tương Lai nhận thực hiện các dịch vụ nghiên cứu, khảo sát ban đầu, giám sát và lượng giá cho các dự…

Y tế - Giáo dục

Những dịch vụ y tế giáo dục do Trung tâm thực hiện gồm có: 1. Nói chuyện chuyên đề sức khỏe (sức khỏe người…

 

Lịch sự kiện