Skip to content

Tin tức & sự kiện

Xâm hại tình dục trẻ em: Những điều bố mẹ đang lầm tưởng

Xâm hại tình dục trẻ em: Những điều bố mẹ…

Cha mẹ nhầm lẫn về khái niệm xâm hại tình dục; vấn đề xâm hại tình dục trẻ em đang bị coi nhẹ, lỗ hổng trong luật pháp… là những vấn đề được các chuyên gia nhấn mạnh tại tọa đàm: Xâm hại tình dục ở trẻ…

Xem thêm

Dịch vụ

Tư vấn - Đào tạo

Trung tâm Tương Lai tập hợp đội ngũ giảng viên, tập huấn viên đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho các tổ…

Nghiên cứu - Đánh giá

Trung tâm Tương Lai nhận thực hiện các dịch vụ nghiên cứu, khảo sát ban đầu, giám sát và lượng giá cho các dự…

Y tế - Giáo dục

Những dịch vụ y tế giáo dục do Trung tâm thực hiện gồm có: 1. Nói chuyện chuyên đề sức khỏe (sức khỏe người…

 

Lịch sự kiện