Skip to content

Tin tức & sự kiện

Phòng Hợp tác Quốc tế tham gia lớp tập huấn Kỹ năng viết dự án, quản lý và sử dụng nguồn vốn viện trợ phi Chính phủ Nước ngoài (PCPNN)

Phòng Hợp tác Quốc tế tham gia lớp tập huấn…

Trong hai ngày 25 - 26/7 vừa qua, P.HTQT đã tham dự lớp tập huấn Kỹ năng viết dự án, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên của tỉnh. Đây là lớp tập…

Xem thêm

Dịch vụ

Tư vấn - Đào tạo

Trung tâm Tương Lai tập hợp đội ngũ giảng viên, tập huấn viên đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho các tổ…

Nghiên cứu - Đánh giá

Trung tâm Tương Lai nhận thực hiện các dịch vụ nghiên cứu, khảo sát ban đầu, giám sát và lượng giá cho các dự…

Y tế - Giáo dục

Những dịch vụ y tế giáo dục do Trung tâm thực hiện gồm có: 1. Nói chuyện chuyên đề sức khỏe (sức khỏe người…

 

Lịch sự kiện